Frukostträff fokusgrupp Tillgänglighet!

Varmt välkommen till vårt fjärde möte i fokusgruppen Tillgänglighet!
Vi träffas den 21 november kl 8-9.30 över en fika Ängelholms Turistcenter, Järnvägsgatan 5a

– Dags att ta fram ett konkret case som är genomförbart under 2019 i tre steg
Planering – Genomförande – Uppföljning

Gruppen tittar på
1. Vad är det vi vill göra
2. Varför – för vem- syfte
3. När ska vi genomföra det
4 . Vem gör vad
5. Om det innebär några kostnader, hur finansieras det ex finns det utrymme i befintliga budgetar, sponsorer etc
6. Hur ska vi genomföra det
7. Hur mäter vi resultat – uppföljning

Vi ska arbeta gränsöverskridande – bygga tillit – testa arbetsformen – jobba med hurt – tillsammans – ta med berörda aktörer

Fokusgrupp Tillgänglighet är en del av vårt nya affärsutvecklingsprojekt för Ängelholms Stadskärna och kommer att titta på transporter, framkomlighet och öppettider mm

Har du några frågor kontakta vår BiD-manager Madeleine Eidmark via mail:
madeleine.eidmark@engelholm.com

Vi ses På Stan i Ängelholm!

Anmälan

Detta evenemang kräver anmälan, det gör du enklast genom att fylla i detta formulär!


Mer information >>