FÖRETAGARDAGARNA B2B & AST-hubb 2023

Ett av nordvästra Skånes största näringslivsevent FÖRETAGARDAGARNA B2B sammanförs nu med Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens A SUSTAINABLE TOMORROW (AST), den 14-15 september på Best Western Hus 57 i Ängelholm.

Tillsammans erbjuder vi en arena där vi samlar näringslivet i vår region. Syftet med Företagardagarna B2B är att kontakter och relationer som skapas under mässan ska ge stor affärsnytta både på lång och kort sikt, både innanför och utanför kommungränsen.

Genom att A SUSTAINABLE TOMORROWS konferens LIVESÄNDS den 15 september under Företagardagarna i Ängelholm ges möjlighet att fördjupa sig i ekonomisk, social och miljömässig HÅLLBARHET. En rad starka föreläsare belyser olika aspekter av detta och årets fokusområde – DISRUPTION.

T I L L S A M M A N S   S K A P A R   V I   T I L L V Ä X T ! ! !


Datum: 14–15 september 2023
Öppettider: 10:00-16.00, båda dagarna
Adress: BW Plus Hus 57 Östergatan i Ängelholm

PROGRAM

A SUSTAINABLE TOMORROW – allt om den LIVESÄNDA konferensen 15 september

BESÖK FÖRETAGARDAGARNA

STÄLL UT PÅ FÖRETAGARDAGARNA

V A R M T   V Ä L K O M N A ! !