Fokusgrupp TRYGG SÄKER

Varmt välkommen till vårt femte möte i fokusgruppen trygg-säker!
Vi träffas i början 26 april kl 11.30-13 över en lättare lunch på Ängelholms Näringsliv, Järnvägsgatan 5a
På mötet kommer vi bl a att titta på stadsvandringsdokumentet, inspiration från Purple Flag i Hbg samt hur vi arbetar vidare.

Fokusgrupp trygg-säker är en del av vårt nya affärsutvecklingsprojekt för Ängelholms Stadskärna och
tar fasta på huruvida platsen upplevs som trygg och säker, inte bara på dagtid utan egentligen dygnets alla timmar.
Vad är det som gör att vi upplever platssen som vi gör och hur kan vi påverka upplevelsen mm
Det påverkar våra beslut när vi väljer att bo, besöka eller vistas på en plats.

Har du några frågor kontakta vår BiD-manager Madeleine Eidmark via mail:
madeleine.eidmark@engelholm.com

Vi ses På Stan i Ängelholm!

Anmälan

Detta evenemang kräver anmälan, det gör du enklast genom att fylla i detta formulär!


Mer information >>