Fisketurism – lockar besökare och gynnar det lokala

Under tre måndagskvällar i januari och februari bjuder vi in till kostnadsfria webbinarier – digitala föreläsningar där vi tillsammans får inspireras och lära oss mer om natur-och fisketurism. Det är tre riktigt kunniga personer med stor erfarenheter som kommer att belysa olika perspektiv i frågan om hur man bör tänka när man utvecklar naturturism.

Webbinarierna är en del av projektet Naturturism Rönne å & Ringsjön – en förstudie och är ett samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm där Ängelholms kommun är projektägare. Projektet finanserias med stöd av LEADER och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Ida-Maria Rigoll, Mörrums Kronolaxfiske
Ida-Maria arbetar sedan fyra år tillbaka som platschef på Mörrums Kronolaxfiske. Hon har under hela sitt yrkesliv arbetat inom besöksnäringen men kom i kontakt med vatten-och fiskevårdsfrågor när hon började arbeta i Mörrum.
Mörrum är idag ett av världens mest välkända vatten för lax- och havsöringsfiske i sportfiskesammanhang. På Mörrums Kronolaxfiske kan man boka kurser, boende och konferens såväl som guidning och fiskeutrustning. Med restaurang och utställningar i Laxens hus finns det något för alla och utöver besöksverksamheten arbetar man mycket med vatten-och fiskevård.
Under det avslutande webbinariet kommer Ida-Maria berätta om verksamheten på Mörrums Kronolaxfiske, hur samverkan med lokalsamhället ser ut och vilka vinster som finns med fisketurism. Vi kommer också att få lära oss om hur Mörrums Kronolaxfiske arbetar med fiskeförvaltning och för att vara en hållbar destination ett attraktivt besöksmål för alla möjliga besökare.

Anmälan sker genom att klicka på denna länk esMakerNX3
Inför webbinariet skickar vi sedan ut en länk som möjliggör ditt deltagande med det digitala mötesverktyget Teams. Projektledare Kornelia Johansson går även att nå på 0435-280 68. Webbinarierna är kostnadsfria.

Datum och tid
8 februari kl 18.00
sista anmälningsdag 5 februari