Får du betalt för allt?

Industriell Symbios handlar om att effektivt utnyttja resurser. Allt som kommer ut från ett företags processer går förmodligen inte vidare till kund. Men det behöver inte betyda att det saknar värde.

Sustainable Business Hub och Energikontoret Skåne bjuder in till två seminarier, 2 april i Landskrona och 23 april i Kristianstad där talare med praktisk erfarenhet ger exempel på vad som i olika sammanhang har visat sig faktiskt ha ett värde. Hur ser det ut i er verksamhet?

En av de vanligaste tillämpningarna av industriell symbios handlar om att dela på överskottsvärme. Det beror på att många processer genererar värme, att alla har behov av värme i någon form och att värme är ganska lätt att dela. Det betyder inte att det saknas exempel på andra flöden som kan delas eller säljas och köpas. Rökgas kan t ex användas för att framställa gips, överblivna fibrer från socker eller stärkelseframställning kan bli olika kosttillskott och bulkgivare.

Mer generella exempel kan vara:

1) Ett företag tillverkar kemikalie X. I processen bildas också Y och Z som biflöden. I ett industriellt symbiostänk ställer vi oss frågan om Y och Z kan vara ingångsmaterial för någon annans processer.
2) Vid tillverkning av många produkter uppstår ett geometriskt spill. Om det inte kan återanvändas hos det egna företaget kan det passa in hos någon annan?

Om du undrar hur din verksamhet kan få ut ett större värde, alternativt minska kostnader för destruktion eller kvittblivning genom industriell symbios, kom till något av våra seminarier.

Om intresse finns kommer vi senare under våren att arrangera några workshops där man kan diskutera det egna caset.

PROGRAM
08.30
Kaffe och fralla

08.50
Introduktion till industriell symbios
Per Flink, Sustainable Business Hub

09.00
Symbioser i Kalundborg
– exempel på hur spill från en fabrik blir råmaterial i en annan
Per Möller, chef, Dansk Symbiosecenter

09.30
Ekofisk – smart resursanvändning hos Boliden Bergsöe
Förutsättningar och utmaningar
Linda Hallberg, Boliden Bergsöe

10.00
Frågor och diskussion
Per Flink, Sustainable Business Hub

10.30
Slut

ANMÄLAN: Senast 28 mars HÄR>>. Uppge eventuella matallergier/-preferenser.

KOSTNAD: Ingen kostnad. No-show debiteras dock med 300 kr.

FRÅGOR: Kontakta Per Flink på per.flink@sbhub.se eller 0766-34 75 12