Destination Rönne å och Ringsjön – workshop del 2 om hållbarhet

Är du intresserad av naturturism och hållbarhet?
– Välkommen att delta på våra workshops!

Vi vill att fler människor ska ta sig ut i naturen och uppleva allt det vackra som finns att se och göra längs med Rönne å och Ringsjön. Men hur gör vi det utan att tära på naturen? Och vad kan ditt företag göra bättre om besökstrycket ökar? Var med och utforma vårt hållbarhetskoncept genom att delta i de workshops som vi arrangerar.

Under våra workshops kommer vi att utgå ifrån ett ramverk som är framarbetat för destination Rönne å och Ringsjön. Ramverket består av huvudrubrikerna social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Under dessa finns ett antal områden som vi ska kika närmare på under våra workshops. Målsättningen är att vi enas kring ett par områden under varje huvudrubrik som vi ska lägga fokus på inom den närmaste tiden.

Du som är intresserad av hållbarhetsfrågor och naturturism är välkommen att anmäla dig till våra två workshops. Träffarna hänger samman men behandlar olika frågeställningar. Du kan delta på den ena träffen eller båda och du kan välja att närvara digitalt eller fysiskt.

Workshop del 1, Ängelholm
Datum: 23 januari
Tid: kl 15-17
Adress: Batteriparken, Industrigatan 6G, Ängelholm

Workshop del 2, Höör
Datum: 8 februari
Tid: kl 15-17
Adress: Möteslokal, Mejerigatan 6, Höör

Klicka här för att komma till anmälan!

För digital närvaro såväl som fysisk är anmälan obligatorisk. Länk till mötet skickas till den e-postadress du uppger i anmälningsformuläret.

Med vänliga hälsningar
Malin Tan, projektledare
naturturism@engelholm.se

Om destinationsprojektet

År 2019 började vi arbetet med en förstudie som har undersökt möjligheter för naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling längs med Rönne å och Ringsjön. Förstudien är avslutad och ett nytt projekt är startat: Destination Rönne å och Ringsjön.

Idén bakom det nya projektet är att vi ska utveckla en destination för naturturism och upplevelser längs Rönne å och runt Ringsjön. Både lokalbefolkning i kommunerna och besökare ska lockas till naturen i området. Det ger en möjlighet för företag att växa och kan också leda till att nya verksamheter startas.

En webbplats, digitala kartor och tydlig skyltning av besöksplatser är några saker som ska tas fram i projektet. Andra mål är hållbarhet, långsiktighet och ökad kunskap om naturen.

Välkommen att höra av dig till oss i projektorganisationen om du vill veta mer!

Läs om projekt Destination Rönne å och Ringsjön här!