Destination Rönne å och Ringsjön – Hur tas kraftverken i Klippan bort?

Välkommen till ett informationsmöte som handlar om kraftverken i Rönne å, Klippans kommun. År 2019 gick köpet av kraftverken igenom för Klippans kommun. Sedan dess har det analyserats och utretts och diskuterats hur kraftverken ska monteras ner och vilka konsekvenser olika metoder får. Nu ligger en ansökan hos Mark- och miljödomstolen och i ansökan finns ett förslag på metod. Den kommer vi få veta allt om under mötet med projektledaren Tord Andersson!

Datum: 8 dec 2022
Tid: kl 15-16
Plats: möjlighet att ansluta digitalt via Teams eller komma till Klippan och träffas i Aktivitetshuset Sågen. Observera att det är begränsat antal platser i lokalen.
Anmälan: Anmäl dig här!
För digital närvaro såväl som fysisk är anmälan obligatorisk. Länk till mötet skickas till den e-postadress du uppger i anmälningsformuläret.

Om Rönne å projektet

Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för många olika fiskarter. Framför allt laxar som simmar upp längs ån för att leka och fortplanta sig. Idag hindras den naturliga forsen av tre kraftverk. Dessa stoppar också laxen från att simma uppströms och nå fram till Ringsjöarna.

Genom Rönne å-projektet har Klippans kommun köpt verken och de kommer att monteras ner dem. Utan påverkan från kraftverken kommer Rönne å flöda fritt och laxarna nå sina bästa lekvatten. Klippans kommun kommer till det få ett än mer attraktivt besöksmål för såväl invånare som turister.

Projektet finansieras av Klippans kommun, Naturvårdsverket, naturskyddsföreningens miljöfond, Eslövs kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun.
(Källa: Klippans kommun)

Om destinationsprojektet

År 2019 började vi arbetet med en förstudie som har undersökt möjligheter för naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling längs med Rönne å och Ringsjön. Förstudien är avslutad och ett nytt projekt är startat: Destination Rönne å och Ringsjön.

Idén bakom det nya projektet är att vi ska utveckla en destination för naturturism och upplevelser längs Rönne å och runt Ringsjön. Både lokalbefolkning i kommunerna och besökare ska lockas till naturen i området. Det ger en möjlighet för företag att växa och kan också leda till att nya verksamheter startas.

En webbplats, digitala kartor och tydlig skyltning av besöksplatser är några saker som ska tas fram i projektet. Andra mål är hållbarhet, långsiktighet och ökad kunskap om naturen.

Välkommen att höra av dig till oss i projektorganisationen om du vill veta mer!

Med vänliga hälsningar
Malin Tan, projektledare
naturturism@engelholm.se

Läs om projekt Destination Rönne å och Ringsjön här!