Vill du också ha ett besök?

Är du som företagare intresserad av ett besök?

Företagsbesöket är ert, så ni lägger upp det så det passar er verksamhet.

Ett axplock av de frågor som vi ställer på vårt Företagsbesök:
•    När startade företaget? Hur länge har du drivit företaget?
•    Hur ser du på framtiden ut för ditt företag de närmaste 5 åren?
•    Hur ser framtiden ut för branschen?
•    Hur ser ert rekryteringsbehov ut det kommande året?
•    Har ni lätt eller svårt att hitta rätt kompetens?
•    Hur fungerar infrastrukturen/kommunikationer till ert företag?
•    Företag inom besöksnäring – Är ni bokningsbara online/Vilka kanaler syns ni i?
•    Vad innebär ett bra företagsklimat för ditt företag?
•    Hur fungerar kontakten med : Ängelholms Näringsliv, Kommunens tjänstemän, Politiken
•    Hur är det att vara företagare i Ängelholms kommun? Ge oss ros & ris.
Nämn en sak som kommunen kan göra bättre för dig som invånare eller företagare