PRAO

PRAO ligger till grund för framtidens kompetensförsörjning, ökad kunskap om arbetslivet för eleverna och valkompetens. Att bidra till praoplatser är både viktigt och lärorikt för näringslivet och den offentliga sektorn. Anmäl dig idag för att erbjud praoplatser till ungdomarna i Ängelholm. Vår framtid! Anmäl er praoplats här:

Nästa läsårs praoveckor:

HT -21
V40        åk9     Tofta/Strövelstorp
V41        åk9     Nyhemsskolan
V42        åk9     Kungsgårdsskolan
V43        åk9     Söndrebalg/Magnarp

VT -22
V14        åk8     Nyhemsskolan
V17        åk8     Kungsgårdsskolan
V19        åk8     Söndrebalg/Magnarp
V20        åk8     Strövelstorp/Tofta

 

MOA-Modern arbetslivsorientering: modell för att systematisera karriärlärande och stärka elevers valkompetens.