JOBB18

Vi tackar alla utställare och besökare för succén med vår första jobbmässa 2018 med 2300 besökare och 45 utställare.
Vi återkommer till nästa år med uppföljningen Jobb19.

Vill du anmäla dig som utställare till Jobb19 våren 2019?
Målgrupp: Arbetssökande 15-64 år
Kontakta oss gärna på info@engelholm.com
Varmt välkomna!