Framtidscoachen

Är ditt företag redo för det nya normala? Vad gör du för att hitta morgondagens kund? Kanske behöver du hitta nya sätt att marknadsföra dig på eller är det dags att affärsutveckla ditt företag?
Framtidscoachen ger företag i Familjen Helsingborg kostnadsfri coachning utifrån just era behov.
Kanske kan vi hjälpa dig att göra ditt jobb enklare

Ta del av kostnadsfria Online seminarium i september:
Läs mer här!

Rådgivningens huvudfokus ligger på följande område:
Ekonomi – på kort och lång sikt med fokus på likviditet och resultat.
Affärsutveckling – affärsplan, kundgrupper, förnyelseprocess/nya affärsidéer – stärka och utveckla.
Marknadsföring – digitalisering, nya erbjudande, kundvård, social media, nya kundgrupper, nätverk.
Avtal – hyra, leverantör, övriga avtal – analysera, kommunicera & förhandla.
Anställa – avtal, attrahera rätt kompetens, vilka stöd finns.
Dig som företagare – egen situation, försäkringar, nätverk & stöd, samarbete

Läs mer om Framtidscochen här!