Lättare coronarestriktioner från 1 juli

Vi tar på torsdagen nästa steg mot ett mer öppet samhälle. Restauranger får ha öppet längre, fotbollsarenor kan ta emot tiotusentals och munskydden kan glömmas med gott samvete. Här är några av restriktionerna som gäller från och med 1 juli.

Sport- och kulturevenemang

Evenemangen kan nu släppa in mer publik, så länge man fortsätter följa olika regler och rekommendationer så att besökarna exempelvis håller avstånd.

Maxtaken skiljer sig åt mellan olika evenemang. Inomhus kan man ha upp till 50 deltagare eller upp till 300 om det finns anvisade sittplatser. Utomhus är gränsen med stående besökare 600 deltagare samt max 3 000 med sittplatser.

Nytt är att arrangörerna kan dela upp arenor, lokaler och områden i sektioner, med separata in- och utgångar, servicefaciliteter och tydliga avgränsningar. Då gäller maxtaken för varje sektion.

Idrott

Regelverket för motionslopp och liknande tävlingar utomhus justeras, så att deltagartaket endast ska gälla i start- och målområdet. Ändringen gäller också de tävlingar med bansträckningar ”som genomförs på väg, på eller i vatten eller i skog och mark”, enligt regeringen. Som mest får 900 idrottsutövare nu samlas.

Samtidigt tas de särskilda allmänna råden för idrotts- och fritidsverksamhet bort, såsom råden om att endast anordna enstaka tävlingar och mindre cuper. De särskilda råd som gällt föreningar inom kultur, idrott och fritid försvinner också. Det finns dock allt jämt rekommendationer för exempelvis hur cuper och läger kan anordnas.

Restauranger

Restriktionerna på serveringsställens öppettider tas helt bort.

Utomhus får man nu dessutom sitta hur många personer som helst tillsammans, medan gränsen är på max åtta personer per sällskap inomhus. Bestämmelserna om endast sittande förtäring samt avstånd mellan sällskapen finns dock kvar.

Butiker

Rådet om att handla ensam tas bort.

Verksamheterna ska fortsatt vidta smittskyddsåtgärder och verka för att minska trängsel. För privatpersoner ligger rådet kvar om att undvika verksamheter om det är trängsel, precis som uppmaningen om att hålla avstånd till andra när du handlar.

Privata sammankomster

Den som hyr ut lokaler, utrymmen och områden till privatpersoner kan nu hyra ut lokalen för tillställningar med max 50 personer. Tidigare har maxgränsen legat kvar på åtta personer för privata sammankomster.

Möten och konferenser

Rådet att arbetsplatser ska skjuta upp konferenser och tjänsteresor försvinner nu, då Folkhälsomyndigheten menar att de kan genomföras om smittskyddsåtgärder vidtas. Även föreningar kan nu genomföra fysiska möten och stämmor, om de följer de råd som gäller för alla verksamheter.

Umgänge

Nu kan man umgås med fler personer än de man bor med, då rådet om att umgås i en mindre krets tas bort. Man uppmanas dock alltjämt att vidta smittskyddsåtgärder om man träffar några andra personer än de man normalt sett träffar. Exempelvis kan man ses utomhus och i mindre grupper.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats >