Information och checklistor från Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram informationsmaterial och checklistor för att underlätta för dig som bedriver verksamhet. Läs och gå igenom så kan du säkerställa att din verksamhet tillämpar rätt smittskyddsåtgärder.

Följande områden berörs i denna informationen

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • Fritids- och kulturverksamheter
  • Handelsplatser och marknader
  • Mässor inomhus

 

Information och checklista för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Alla som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Läs information för sammankomster >

Fyll i checklista för sammankomster med krav på vaccinationsbevis >

Fyll i checklista för sammankomster utan krav på vaccinationsbevis >

 

Information och checklista för fritids- och kulturverksamheter

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Läs information för fritids- och kulturverksamheter >

Fyll i checklista för fritids- och kulturverksamheter >

 

Information och checklista för handelsplatser och marknader

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Läs information för handelsplatser och marknader >

Fyll i checklista för handelsplatser och marknader >

 

Information och checklista för mässor inomhus

Alla som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Läs information för mässor inomhus >

Fyll i checklista för mässor inomhus >