Förlängt stöd vid korttidsarbete

Riksdagen beslutade den 23 juni att förlänga stödet vid korttidsarbete till och med september 2021. Det blir möjligt att söka fortsatt stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden med en lönesubvention från staten på maximalt 75 procent även under juli till och med september 2021.

Centrala kollektivavtal har träffats med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Akavia, Sveriges Arkitekter, Akademikerförbunden samt Ledarna för många områden inom Almega, dessa fick information i Arbetsgivarnytt den 22 juni. Förhandlingar om att träffa nödvändiga centrala kollektivavtal pågår med övriga  fackliga organisationer.

Företag bundna av kollektivavtal måste träffa lokala avtal om fortsatt korttidsarbete avseende juli till och med september 2021

Företag som vill ha stöd även för juli – september 2021 måste först träffa lokala kollektivavtal med fackliga motparter och lämna information till berörda anställda. Därefter kan ansökan om förlängning av stöd göras hos Tillväxtverket. Riksdagsbeslutet den 23 juni 2021 gör att de anställdas löneminskningar på grund av korttidsarbetet blir kvar på samma nivå som för perioden januari – juni 2021. Det innebär för permittering avseende juli, augusti och september 2021

  • 20 procent av ordinarie arbetstid – löneminskning 4 procent,
  • 40 procent av ordinarie arbetstid – löneminskning 6 procent,
  • 60 procent av ordinarie arbetstid – löneminskning 7,5 procent eller
  • 80 procent av ordinarie arbetstid – löneminskning 12 procent.

Företag som inte är bundna av kollektivavtal behöver träffa nya avtal med anställda om de vill fortsätta permittera under juli till och med september

Företag som inte är bundna av kollektivavtal måste träffa enskilda avtal om korttidspermittering med minst 70 procent av de anställda om permitteringen ska fortsätta för perioden juli till och med september 2021. Därefter kan ansökan om förlängning av stöd göras hos Tillväxtverket.

Löneminskningen, se tabellen ovan.

Läs mer och ansök hos Tillväxtverket >