Information med anledning av coronapandemin

Covid-19 har påverkat vårt lokala näringsliv på många sätt. Sedan 2020 har läget kontinuerligt förändrats, men 9 februari 2022 togs de flesta restriktionerna bort då vi nu börjar se slutet på pandemin.

För att underlätta din informationsinhämtning samlar vi här viktig information och länkar så att du kan hålla dig uppdaterad.