Information med anledning av coronapandemin

Covid-19 påverkar vårt lokala näringsliv på många sätt. Läget förändras kontinuerligt vilket riskerar att skapa större oro än nödvändigt.

För att underlätta din informationsinhämtning samlar vi här viktig information och länkar så att du kan hålla dig uppdaterad.