Tre fokusområden för Ängelholms stadskärna

I affärsplanen fokuserar vi på tre områden för att nå målen. Plats, innehåll och marknad. Engagera dig i ett fokusområde och bidra till att göra Ängelholm bättre.

Fokusområdena utgör grunden för arbetsgruppernas ansvarsområden. I varje arbetsgrupp bör det ingå minst en representant från de olika intressentgrupperna. Storleken på grupperna avgörs av arbetsmängd och arbetsintensitet. Särskilt krävande projekt inom de olika områdena kan ”knoppas av” från arbetsgrupperna och utföras i särskilda projektgrupper.

Ta chansen att engagera dig i en fokusgrupp och bidra till ett bättre Ängelholm.

Engagera dig

 

Plats: upplevelsen av vår stadskärna

Stadskärnan ska upplevas som ren, snygg, trygg och tillgänglig. Det gäller skötsel och utveckling av miljön, men även tillgängligheten och den upplevda tryggheten.

Gruppmedlemmar i fokusområde Plats

Från vänster

Ej med på bild

Innehåll: utbudet ska motsvara förväntningarna

Stadskärnan ska ha ett utbud och innehåll som motsvarar kunders och besökares önskemål och förväntningar. Därför behöver vi fokusera på att skapa goda förutsättningar detta genom utveckling av områdets mötesplatser, utbud och innehåll.

Gruppmedlemmar i fokusområde Innehåll

Från vänster

Ej med på bild

Marknad: marknadsföring och aktiviteter som attraherar

Stadskärnan som helhet ska ha goda förutsättningar att erbjuda marknadsföring och aktiviteter som lockar besökare. Dessutom samordnas områdets aktörer för att bättre möta kundernas behov och önskemål. Arbetet består av att skapa besöksanledningar till stadskärnan, marknadsföra utbudet, arrangera profilerande och attraherande evenemang och verka för gemensamma öppettider för området.

Gruppmedlemmar i fokusområde Marknad

Från vänster

Ej med på bild:

Läs mer om fokusområdena i affärsplanen

Affärsplanen kan du läsa direkt på skärmen (öppnas i nytt fönster) eller få i tryckt version om du kommer in till oss på Ängelholms Näringsliv. Samtliga företag inom området har fått affärsplanen skickad till sig. Vänligen kontakta oss om så inte är fallet.

Har du några frågor?

Välkommen att kontakta vår centrumutvecklare Madeleine Eidmark på 0431-47 24 06 eller madeleine.eidmark@engelholm.com