Tillväxten i Ängelholm topp tre i landet!

Pil

Förra årets positiva tillväxttrend i Ängelholm håller i sig. Den totala omsättningen ökar med 7,6 procent vilket ger Ängelholm en tredjeplats i rapporten Cityklimatets tillväxliga som analysföretaget WSP gjort på uppdrag av Fastighetsägarna för perioden 2015-2016

Undersökningen visar att den sammalagda tillväxten i de 52 undersökta stadskärnorna var 3,6 procent. Men undersökningen visar också att det finns en stor spridning i tillväxt mellan de olika orterna. Den varierar mellan 9,4 procent och minus 2,4 procent. Med en total tillväxt på 7,6 procent placerar sig Ängelholm topp tre i undersökningen.

  • Att omsättningstillväxten i Ängelholm är så kraftig, trots stark regional konkurrens och en framväxande e-handel, är ett mycket gott betyg för våra lokala företag, säger Andreas Jarud, Vd för Ängelholms Näringsliv AB.

Tillväxtökningen i Ängelholm är starkast i detaljhandeln med en total ökning med 9,2 procent. Inom detaljhandeln utmärker sig beklädnadshandeln som ökar hela 15,6 procent i årets undersökning.  Även dagligvaruhandelns omsättning ökar starkt med 7,2%.

  • Ängelholm erbjuder det kunderna vill ha vilket avspeglar sig i tillväxten. Under flera år har aktörer som butiker, restauranger, fastighetsägare och kommun samverkat för att skapa resultat. Ensam är inte stark i dessa frågor utan det är tillsammans vi klarar av att skapa produkter som exempelvis vårt gemensamma elektroniska presentkort, säger Madeleine Eidmark Centrumutvecklare på Ängelholms Näringsliv AB.

Även Ängelholms hotell och restauranger ökar sin omsättning i rapporten. Restaurangerna ökar mest med 7,5 procent och hotellen med 3,3 procent.

  • Vi har fått flera nya restauranger och märker av en ökad efterfrågan att stanna och njuta i Ängelholm från både våra utländska och svenska besökare i Turistcenter. Kommande satsningar i hotellnäringen kommer sannolikt att bidra ytterligare till den positiva utvecklingen, säger Lisbeth Holmåker, Besöksnäringsansvarig hos Ängelholms Näringsliv AB.

Cityklimatet i siffror

Under 2015/2016 var den sammanlagda tillväxten i de undersökta stadskärnorna 3,6 procent, motsvarande tillväxt i riket, 5,7 procent.

De 10 stadskärnor med starkast omsättningsutveckling 2015/2016

Falkenberg: 9,4 procent Skara: 9,2 procent Ängelholm: 7,6 procent Trelleborg: 7,1 procent Trollhättan:7,1 procent Kristianstad: 6,8 procent Göteborg: 6,6 procent Mjölby: 6,5 procent Varberg: 6,0 procent Uppsala: 6,0 procent

Läs hela undersökningen:

För mer information om Ängelholm:

Andreas Jarud, 070-3412066

Madeleine Eidmark, 070-2512063

Lisbeth Holmåker, 072-741 21 30

Publicerat: augusti 31, 2017