wellplats-banner-SIDA-141017

Tål dina produkter tuffa tag?

Det började med en idé om ett nytt förpackningsmaterial som klarar fuktiga miljöer och höga renhetskrav. Idag är Wellplast ett patenterat material och Ängelholmsföretaget med samma namn levererar till kunder i hela Europa

– Vi har vuxit ganska snabbt de senaste åren och investerade nyligen i en ny produktionslinje för att möjliggöra fortsatt expansion. Ängelholm är en bra bas för vår verksamhet. Här finns kompetent personal och en god infrastruktur. Det är tacksamt att ta visa runt besökande kunder och leverantörer i de fina omgivningarna, säger Jacob Volckerts, en av grundarna till Wellplast AB.

Materialutvecklingen inleddes på Chalmers tekniska högskola i slutet av 1990-talet. Några år senare flyttade verksamheten till Ängelholm då man hittande en lämplig fabrikslokal i Munka-Ljungby. Wellplast använder plasten polypropen, kombinerat med kalciumkarbonat (krita), för att tillverka material med olika egenskaper. Av materialen skapar företaget emballage och förpackningar som skyddar kundernas varor under transport och lagring. Wellplast erbjuder både standardprodukter såsom skivor och lådor och skräddarsydda förpackningslösningar utifrån kundernas behov och önskemål. Samtliga förpackningar och allt produktionsspill är 100 procent återvinningsbart

Kunderna är relativt jämnt fördelade mellan segmenten fordon och verkstad, livsmedel och grönt, medical samt bygg och stål. Den gemensamma nämnaren är att de behöver förpackningar som är anpassade för fuktiga miljöer eller höga renhetskrav.

– Våra material är patentskyddade i större delen av världen. Det finns alltså ingen riktig motsvarighet på marknaden. Vissa använder andra förpackningslösningar men då tvingas man som regel att kompromissa med funktionalitet, pris eller miljöprestanda.

Hos Wellplast pågår utvecklingen av material, maskiner och förpackningar ständigt.

– Vi har massor idéer om nya lösningar och användningsområden, utmaningen är att prioritera och satsa på rätt projekt.

Hur är näringslivsklimatet i Ängelholm?
– Bra, vi upplever att det är en kreativ region med mycket företagande. Vi har en nära kontakt med Ängelholms Näringsliv. De håller oss informerade om vad som händer i kommunen och är en bra kanal till beslutsfattarna. För oss är det intressant att veta hur kommunen tänker och vice versa att de får reda på vilka frågeställningar som är aktuella för oss.

Vill du också få ditt företag att växa? Gör som Wellplast, etablera dig i Ängelholm.

Fakta Wellplast AB upzone

Grundat: 1999.

Omsättning: cirka 50 miljoner SEK

Antal anställda: 25 personer

Webb: www.wellplast.se

Nyhetsarkiv >>