Skolan besöker industrin

lindab4

Hur funkar industribranschen?

Ängelholms Gymnasieskola bjuder in intresserade elever i åk 9 från Nyhemsskolan, Kungsgårdsskolan, Magnarpsskola och Toftaskolan till en branschdag den 27/10-2016  9.00-12.00
Företag som besöks är MAFA i Ängelholm och Lindab i Förslöv.

Kort om Branschdagen:
Initiativet togs i programrådet på Industritekniska programmet.
Programrådet består av flera fantastiska företag som träffas regelbundet och fokus är kontinuerlig utveckling  av utbildningen på Industriprogrammet (IN).
Syftet med dagen är att utmana högstadieelevernas kanske förutfattade meningar om arbetstillfällena som finns inom industrin.
Förra året genomfördes den första ”Branschdagen” vilket säkert är en av pusselbitarna till att i år har skolan fyllt alla sexton platserna på IN med förstahandssökande elever. Nu är det konkurrens om utbildningsplatserna på IN!

Publicerat: oktober 19, 2016