Positiva siffror kring ungdomarna i Ängelholm

Färska siffror (nov 2016) från Arbetsförmedlingen visar att Ängelholms kommun ligger i snitt, under riket och Skåne gällande inskrivna unga arbetslösa och i program 16-24 år.

  • Riket 11,4 %             -1,5 %
  • Skåne 14,9 %           -1,8%
  • Ängelholm 10,4 %  -3,5%

Inskrivna arbetslösa i november 2016 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Inskrivna arbetslösa       Förändring i procentenheter *

  • Skåne Län 9,8%              -0,2
  • Riket          7,6 %             -0,2
  • Ängelholm 6,6 %            -0,5

* förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

Publicerat: december 15, 2016