Vill du göra bra affärer?

Offentlig upphandling Ängelholms kommun
Upphandlingsenheten hälsar er välkomna till Stadshuset för information, diskussion och dialog kring offentlig upphandling.
Hör gärna av er med frågor eller önskemål kring innehåll till Sofie Arebom, Upphandlingschef, sofie.arebom@engelholm.se

När: 13/3 kl 15.30-17.30
Anmäl dig till upphandling@engelholm.se