Vill du göra bra affärer?

Offentlig upphandling och förtagslots Ängelholms kommun
Upphandlingsenheten och kommunens företagslots hälsar er välkomna till Stadshuset för information, diskussion och dialog kring offentlig upphandling och vilken service kommunen kan erbjuda lokala företagetableringar. Ängelholms Näringsliv kommer också att finnas på plats.
Hör gärna av er med frågor eller önskemål kring innehåll till Sofie Arebom, Upphandlingschef, sofie.arebom@engelholm.se

När: OBS! Nytt datum: 18/4 16.00- 18.00 
(ändrat från 13/3 kl 15.30-17.30)
Anmäl dig till upphandling@engelholm.se