Sopplunch 19 april

Populär soppa stärker företagsklimatet!
Ängelholms Näringsliv bjuder in alla företag i Ängelholms kommun till denna Sopplunch. Möt personer från andra företag, politiker och kommunala tjänstpersoner på ett trevligt och avslappnat sätt.

Vår idé är enkel. Vi vill ge dig möjlighet att träffa duktiga företagare, kollegor eller samarbetspartners på ett trivsamt sätt. Vårt mål är att bidra till ett starkt företagsklimat i området. Dessutom kanske du får med dig en bra idé för framtiden.

Tema: Besöksnäringen i Ängelholm 2018-2030

En ny plan (strategi)  för att utveckla besöksnäringen i Ängelholm 2018-2030 klubbades av kommunfullmäktige i februari.

Syftet med planen är att bidra till en kraftfull och långsiktigt hållbar utveckling av besöksnäringen i Ängelholms kommun. Planen innehåller en målbild och strategier för utvecklingen av Ängelholm som plats och destination. Planen pekar ut vilka åtgärder som ska vidtas för att vidareutveckla Ängelholms viktigaste styrkeområden samt vilka svagheter som ska tas tag i och åtgärdas.

Målet är att Ängelholm ska vara ett förhandsalternativ för barnfamiljer och seniorer som vill besöka eller bo i Skåne. Det ska uppnås genom att bland annat utveckla kommunens stadskärna och stärka kopplingen och närheten till havet och naturområden.

Under våren tas fram en handlingsplan (2018-2021) fram som pekar ut vilka åtgärder som ska prioriteras för att målbilden kunna förverkligas.

Claes Bjerkne (Bjerkne & Co) går igenom Planen och vi får höra mera om arbetet med handlingsplanen.

Varmt välkommen!

Även:
3-vligt att träffas
3 företag får
3 minuter att presentera sig på, per sopplunch. Bokas i förväg!
11.45-12.15 soppservering öppnar med soppa från Hummerhuset – vi bjuder!
12:15-13:15 3-vligt att träffas & föredrag
Var: Hummerhuset, Storgatan 85

Våra Soppluncher har blivit så populära att vi behöver begränsa antalet deltagare till två per företag.
Vi tillämpar en No Show-avgift vid utebliven närvaro på 150 kr ex. moms.

Anmäl dig via formuläret senast den 18 april
Ev avanmälan görs via info@engelholm.com

Anmälda
Namn Företag
Lena Lindbergh Länsförsäkringar Skåne
Lisbeth Holmåker Ängelholms Näringsliv
Elisabeth Reuterborg Miss Sales
Benth Jensen Ängelholmshem
Theresia Lindkvist Ängelholms flygplats
Per-Åke Lang Vattnets Hus, Kunskapsporten Ängelholm AB
Anette Bengtsson Ängelholms Näringsliv
Helena Ring Englaverket
Andreas Ring englaverket
Mikael Gräntz englaverket
Cecilia Hernius Säker Kompetens
Hilda Ahrenberg GA Mänsklig Omtanke
Irene Andersson Handelsbanken
Örjan Sjöslätt Handelsbanken
Anneli Ödén Nyföretagarcentrum
Jerry Zander Backahill
Ulrika Sörensen Mäklarhuset
Sanija Celay Mäklarhuset
Madeleine Eidmark Ängelholms Näringsliv
Gisela G Ohlsson SEB
Anne-Lee Jönsson Yoga de la vida
Yvonn Nilsson Hotel Lilton
Johan Flodmark Swedbank
Peter Johnsson Korpen Engelaholm
Maria Rödlund Tryckservice i Ängelholm AB
Kim Wikström SEB
Mona Lundgren Engelholms Klangmassage
sandra haak haaks stenhus
Elenor Thelander Fullt Fokus
Kjell Broström Eurospårning AB
Anna Kylmä Askarebolet Bygg- & Fastighetsadministration
Siggan Nyberg Ängelholms Wellness Center
Marion Nilsson Ängelholms Näringsliv
Tobias Jansson Öresundskraft
Catarina Löfqvist Ca Lo Partner AB
Marie-Louise Silfwerax Avtalshjälp för Småföretagare
Pia Agersten BDO
Gabrielle Scott BDO
Pernilla Ahlqvist Margretetorps gästgifvaregård
Lilian Eriksson Ängelholms kommun
Mildred Stenberg Falk Radix Kompetenxs
Christin Häggbom GO PURE Sweden AB
Magnus Häggbom GO PURE Sweden AB
Ellinor Hellkvist Ängelholms Näringsliv
Lena Åström Ängelholms Kommun
Lilian Eriksson Ängelholms Kommun
Åsa Svensson Lek & Lär i Ängelholm AB
Henric Mårtensson Lek & Lär i Ängelholm AB
Jaana H Johansson EY
Dag Backahill
Monika Christensson IXX IT-partner AB
Daniel Erlandsson Tofta fastighetsförvaltning
Liss Böcker Liss Bilbärgning AB
Anwar Samuelsson Bergkvarabuss
Marlene Hassel Svenska Stadskärnor

Anmälan

Detta evenemang kräver anmälan, det gör du enklast genom att fylla i detta formulär!