Sopplunch 8 mars

Populär soppa stärker företagsklimatet!
Ängelholms Näringsliv bjuder in dig som kund i Ängelholms Näringsliv till Sopplunch. Möt personer från andra företag, politiker och kommunala tjänstpersoner på ett trevligt och avslappnat sätt.

Vår idé är enkel. Vi vill ge dig möjlighet att träffa duktiga företagare, kollegor eller samarbetspartners på ett trivsamt sätt. Vårt mål är att bidra till ett starkt företagsklimat i området. Dessutom kanske du får med dig en bra idé för framtiden.

Tema: ”Kundlojalitet – Långt bortom NPS och enkäter”
Undersökningar visar att de 20 % mest lojala kunderna står för all lönsamhet i dagens företag. Ändå lyckas företag sällan använda kundens upplevelse som utgångspunkt för att öka lojaliteten. För att möta konkurrensen och öka kundernas lojalitet krävs en djupare förståelse för kunden. En förståelse som sträcker sig långt bortom den kunskap som NPS och enkäter kan ge. En förståelse för känslor, beteenden, behov och drivkrafter, och som genererar konkreta actions i organisationen.

Kom och få inspiration och nya insikter kring hur ni kan gå tillväga för att skapa en organisation som förstår och bemöter kundens verkliga drivkrafter, skapar fler lojala kunder och som därigenom ökar företagets lönsamhet.

Ingela Mauritzon från Danji kommer och föreläser för oss. 
Mobil: 073 948 99 47
Blogg: www.kundupplevelse.com
Web: www.danji.se

 


Även:

3-vligt att träffas
3 företag får
3 minuter att presentera sig på, per sopplunch. Bokas i förväg!
11.45-12.15 soppservering öppnar med soppa från Hummerhuset – vi bjuder!
12:15-13:15 3-vligt att träffas & föredrag
Var: Hummerhuset, Storgatan 85

Våra Soppluncher har blivit så populära att vi behöver begränsa antalet deltagare till två per företag.
Vi tillämpar en No Show-avgift vid utebliven närvaro på 150 kr ex. moms.

Anmäl dig via formuläret senast 7 mars
avanmälan görs via info@engelholm.com

Anmälda
Namn Företag
Louise Modig Ängelholms Näringsliv
Andreas Jarud Ängelholms Näringsliv
Rasmus Andersson Danji
Lena Lindbergh Länsförsäkringar Skåne
Lisbeth Holmåker Ängelholms Näringsliv
Elisabeth Reuterborg
Marie-Louise Silfwerax Avtalshjälp för Småföretagare
Maria Rödlund Tryckservice i Ängelholm AB
Michael Gannås Bilmånsson
Anette Bengtsson Ängelholms Näringsliv AB
Theresia Lindkvist Ängelholms flygplats
Sara Hagström Vattnets Hus, Kunskapsporten Ängelholm AB
Maria Ragnevad Kunskapsporten AB
Marie Rosengren Swedbank
Roni Donander Vattnets Hus Kunskapsporten Ängelholm AB
Anwar Samuelsson Bergkvarabuss
Ludvig Lindström Diflex
Helena Ring Säker Kompetens
Linda Löf Nordea
Hilda Ahrenberg GA Mänsklig Omtanke
Irene Andersson Handelsbanken
Gunilla Horney Handelsbanken
Catarina Jahnzon Nordea
Jenny Knutsson Margretetorps Gästgifvaregård
Carina Hammarstrand Physiochraft
Ulrika Sörensen Mäklarhuset
Sanija Celay Mäklarhuset
Mattias Lundblad Ängelholms gymnasieskola
Kitt Cronholm Iversen Hiway Event
Mattias Tydell Hiway Event
Madeleine Eidmark Ängelholms Näringsliv

Anmälan

Detta evenemang kräver anmälan, det gör du enklast genom att fylla i detta formulär!