Sopplunch 25 januari

Populär soppa stärker företagsklimatet!
Ängelholms Näringsliv bjuder in dig som kund i Ängelholms Näringsliv till Sopplunch. Möt personer från andra företag, politiker och kommunala tjänstpersoner på ett trevligt och avslappnat sätt.

Vår idé är enkel. Vi vill ge dig möjlighet att träffa duktiga företagare, kollegor eller samarbetspartners på ett trivsamt sätt. Vårt mål är att bidra till ett starkt företagsklimat i området. Dessutom kanske du får med dig en bra idé för framtiden.

 

Tema: Ängelholms kommun presenterar nya Stationsområdet
I oktober antog kommunfullmäktige det nya planprogrammet och värdeplanen för Stationsområdet i Ängelholm. Det centrala området, med järnvägsstationen som centrum, ska bli en ny stadsdel med fler bostäder, verksamheter, handel och service. Området ska bli ett föredöme för hållbar utveckling i Ängelholm.

Stationsområdet är beläget kring stationen i Ängelholm. Det har ett centralt läge nära stadskärnan, Rönne å och Järnvägsparken och inte långt till Kronoskogen och havet. Stationsområdet är ett attraktivt område som dagligen används av många. Enligt det planprogram som nu har antagits vill kommunen utveckla området och dess kvaliteter på ett bättre sätt än idag.

– Stationsområdet ska bli en hållbar stadsdel och en förlängning av centrum. En attraktiv stadsdel med upp till 2 700 nya bostäder, service och mötesplatser. Vi vill se en tydligare koppling mellan staden och havet. Vi vill ge våra besökare en verklig bild av Ängelholm när de kliver av tåget. En attraktiv stad som man vill leva och bo i, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S).

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över Stationsområdets utveckling för att bestämma hur området ska användas. Planprogrammet anger förutsättningar, utgångspunkter och mål för kommande detaljplaner.

Under dagens sopplunch kommer planarkitekt Anna Hagljung från Ängelholms kommun för att presentera planprogrammet och det kommande arbetet med området. Lena Åström, projektledare för värdeplanen för hållbarhet också kommer att närvara under presentationen.

Även:
3-vligt att träffas
3 företag får
3 minuter att presentera sig på, per sopplunch. Bokas i förväg!
11.45-12.15 soppservering öppnar med soppa från Hummerhuset – vi bjuder!
12:15-13:15 3-vligt att träffas & föredrag
Var: Hummerhuset, Storgatan 85

Våra Soppluncher har blivit så populära att vi behöver begränsa antalet deltagare till två per företag.
Vi tillämpar en No Show-avgift vid utebliven närvaro på 150 kr ex. moms.

Anmäl dig via formuläret senast 24 januari
Ev avanmälan görs via info@engelholm.com

Anmälda
Namn Företag
Henry Carlsson f d Bollplanket
Ingemar Smedlund Fastighets AB Luntertun
Göran Nilsson Fastighets AB Luntertun
Andreas Jarud Ängelholms Näringsliv
Louise Modig Ängelholms Näringsliv
lena.lindbergh@lansforsakringar.se Länsförsäkringar Skåne
Lisa Larsson Ängelholms kommun
Anna Hagljung Ängelholms kommun
Dag Thulin Backahill
Lena Åström Ängelholms kommun
Monika Christensson IXX IT-partner AB
Madeleine Sundberg IXX IT-partner AB
ELISABETH REUTERBORG Miss Sales
Johanna Rahl Trädgårdslycka i Skåne AB
Karin Amandusson
Kjell Broström Eurospårning AB
Helena Ring ENGLAVERKET
Andreas Ring ENGLAVERKET
Micke Gräntz ENGLAVERKET
Marie-Louise Silfwerax Avtalshjälp för Småföretagare
Jaana H Johansson EY
Katarina Jönsson Sydsvenska Handelskammaren
Maria Persson Karin Petterssons Arkitektbyrå AB
Maria Rödlund Tryckservice i Ängelholm AB
Helena Mareniusson Valhall Park Hotell
Jonas Mareniusson Valhall Park Hotell
Michael Gannås Bilmånsson
Anette Bengtsson Ängelholms Näringsliv
Pernilla Ahlqvist Margretetorps gästgofvaregård
Håkan Svensson Melin Förvaltnings AB
Johan Alm Tryckaren
Theresia Lindkvist Ängelholms flygplats
Marie Rosengren Swedbank
Marit Jensen Ängelholms kommun
Per-Åke Lang Vattnets Hus / Kunskapsporten Ängelhulm AB
Maria Ragnevad Kunskapsporten AB
Catarina Jahnzon Nordea

Anmälan

Detta evenemang kräver anmälan, det gör du enklast genom att fylla i detta formulär!