Söker du nya medarbetare eller extrapersonal inför sommaren?

På mässan förra året var drygt 5 000 jobbsugna personer på plats, varav cirka1 100 reste över sundet
för att se vad som erbjöds på andra sidan.
Ta tillfället i akt och boka en monterplats!

ONSDAGEN DEN 7 FEBRUARI KLOCKAN 10-15
ARBETSFÖRMEDLINGEN I HELSINGBORG OCH KULTURVÆRFTET I HELSINGØR
Du väljer var du vill stå eller om du vill finnas på båda sidorna.
Vi står för allt det praktiska och sörjer för gratis transport med Scandlinesfärjorna för de jobbsökande
som vill besöka andra sidan sundet. Vi marknadsför rekryteringsmässan på olika sätt i både Danmark
och Sverige.

Precis som förra gången så är mässan gratis för utställare som har anställningsbehov eller söker sommarpersonal. Det enda vi kräver av utställarna är att man har 1-2 personer på plats under hela mässtiden.

För anmälan och eventuella frågor kontakta::
• Helsingør: Henrik Weiss, tel. +45 49 28 37 11, e-mail: hwe25@helsingor.dk
• Helsingborg: Jan Gimerstedt, tel. +46 10 486 3379, e-mail: jan.gimerstedt@arbetsformedlingen.se
• Helsingborg: Malin Broomé, tel. +46 42 106742, e-mail: malin.broome@helsingborg.se
VÄLKOMMEN!