Grundläggande styrelseutbildning

ENGLAVERKET ERBJUDER TILLSAMMANS MED EXECUTIVE PEOPLE IN KUNDER I ÄNGELHOLMS NÄRINGSLIV TILL:
ONSDAGEN DEN 24 JANUARI 2018 KL 08:30-16:00
Utbildningen är öppen för alla som känner behov av att höja sina kunskaper kring en styrelses uppdrag och
ansvar. Kanske vill man känna ökad trygghet i framtida eller pågående styrelseuppdrag, eller så vill man
arbeta mer aktivt i det egna företagets styrelse.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Du får lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som styrelseledamot. Utbildningen
blandar teori och praktik på en grundläggande nivå. Efter genomgången utbildning skall du känna en större
trygghet i framtida styrelseuppdrag och ha de grundläggande kunskaperna för att driva ditt företags
styrelsearbete. Utbildningen innefattar följande delar:
• Värdet av ett aktivt styrelsearbete
• De viktigaste delarna i Aktiebolagslagen
• Styrelsens roll, uppdrag och sammansättning
• Styrelsemötet och planeringen över året
• Mål med styrelsearbetet

UTBILDNINGSKOSTNAD OCH ANMÄLAN
I avgiften ingår utbildning, kurslitteratur, intyg, förmiddags- och eftermiddagska samt lunch. Anmälan görs
senast 171210 via mejl till helena@englaverket.se.
Bindande anmälan. Betalning (via faktura) senast 171220
4800 kr/person Kunder i Ängelholms Näringsliv
Ord. pris 6950 kr/person
Inbjudan Styrelseutbildning