Ekonomi för icke Ekonomer

Tourism Academy 2017

Utbildningarna riktar sig till dig inom besöksnäringen och består av sex utbildningstillfällen. De ges i samarbete med Visita Akademin, Anette Jernström och Optimal Advice.

Vi tittar på Nyckeltal- en ovärderlig informationskälla för optimalt beslutsfattande, Budget- ett verktyg för kontroll och planering samt andra viktiga begrepp. Ges i samarbete med Visita Akademin.

Alla medarbetare i ett företag berörs av och påverkar företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins
termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fungera. Alla måste förstå ekonomi, även om man inte arbetar med det som sin dagliga huvudsyssla.

Läs mer och anmäl dig här