Välkomna till Ängelholms Näringsliv AB

Vi har ett samlat uppdrag att utveckla och marknadsföra Ängelholm till boende, besökare, inflyttare och företagare. Med en gemensam serviceenhet som kan göra det mesta och det bästa av alla kontakter som kommer in – allt styrt av en gemensam varumärkesstrategi för Ängelholm. Vi samordnar alla marknadsaktiviteter så att vi får ut det mesta möjliga av satsade medel i ett nära samarbete med Ängelholms kommun.

Vi är en stödjande part vid nyetableringar och medverkar till befintliga företags utveckling samt tillgodoser medlemsföretagens intressen. Tillsammans med kommunen arbetar vi för att utveckla Ängelholm med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt.

Genom samordnad marknadsföring och ett antal events utvecklar vi stadskärnan i Ängelholm som kommersiellt och kulturellt centrum.

Ängelholms Näringsliv AB driver Ängelholms Turistbyrå som fortsätter sitt uppdrag med produktutveckling, information och gästmottagning. Turistbyrån finns kvar i Gamla Rådhuset men inom en snar framtid kommer samtliga medarbetare att sitta i gemensamma centralt belägna lokaler.

Ängelholm skall vara ett kvalitativt val som bostads- och verksamhetsort och för handel och turism. I Ängelholm är det enkelt att leva gott!

Vill du också vara med och utveckla näringslivet i Ängelholm? Och samtidigt vara en del i en gemenskap och dra nytta av medlemsförmåner som gagnar din verksamhet? Bli medlem i Ängelholms Näringsliv du också! Mer info hittar du under medlemskap.

Verksamhetsidé

Ängelholms Näringsliv ska utveckla och marknadsföra Ängelholm till boende, besökare, inflyttare och företagare.

Artiklar om Ängelholms Näringsliv i Helsingborgs Dagblad

Vi samarbetar för tillväxt.

Familjen Helsingborg är samlingsnamnet på det turism- och näringslivsarbete som bedrivs inom ramen för de elva kommunerna i nordvästra Skåne.

Nyhetsarkiv >>