ateljelena-fotograf-tillvaxt-srgb-1

Utveckla ditt företag

ÄR DET DAGS ATT UTVECKLA, KÖPA ELLER SÄLJA FÖRETAG?
När ditt företag etablerats handlar det för dig om att stadigt driva företaget vidare eller kanske utveckla vidare. Omvärlden förändrar sig och med det också dina möjligheter.

En rad tankar uppstår i processen, hur följer vi utvecklingen? Hur driver andra företagare sin verksamhet, ska vi ta oss an utlandet? Ska vi finna nya lokaler?

Här har vi samlat information som kan vara till hjälp för ditt företags framtid, hur du hittar nya marknader, finansierar din tillväxt eller byter företagsform.

FÖRETAGSLOTS

Handslag utan logga

Att underlätta etableringar och myndighetskontakter är en prioriterad fråga i Ängelholms kommun och en Företagslots är nu etablerad.
Företagslotsen är en kostnadsfri service som förenklar och samordnar företagens kontakter med Ängelholms kommun. Du kan vända dig till företagslotsen i en rad olika frågor. Den förenklar och underlättar kommunikationen vid företagsärenden som berör mer än en förvaltning. Det handlar om praktisk rådgivning, information och samordning för att du som kund ska få en effektiv handläggning. De ärenden som hanteras av företagslotsen handlar i huvudsak om nyetablering, omlokalisering och expansion av företag.

Det kan gälla frågor om:

  • plan- och bygglov
  • mark- och utbyggnadsfrågor
  • miljöbestämmelser
  • livsmedel
  • alkohol- och utskänkningstillstånd
  • brand- och säkerhet
  • teknik/va-frågor

Kontakta Kundtjänst på Ängelholms kommun, 0431-87 000 eller info@engelholm.se för vidare information.

 

VÄXA INTERNATIONELLT

Sverige är ett av världens främsta exportländer med en exportandel som motsvarar närmare 50 procent av landets BNP. Business Swedens mål är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt med uppdrag att identifiera möjligheter för små och medelstora företag som har potential att växa internationellt. Med kostnadsfri information, strategisk rådgivning och handfast hjälp kan de leda dig på rätt väg mot en snabbare och enklare utlandssatsning .
För mer ingående information i hur Business Sweden kan hjälpa just dig hänvisar vi till Business Sweden.

 

KÖPA/SÄLJA ETT FÖRETAG

Att köpa eller ta över ett redan existerande företag kan vara en genväg för att förverkliga tankar om att starta eller utveckla redan befintlig verksamhet. För att underlätta för dig som vill köpa eller sälja företag inom vår region har Ängelholms Näringsliv genom det regionala samarbetet Familjen Helsingborg skapat en gemensam portal för detta ändamål, kallad Bolagsplatsen. Särskilt de närmaste åren är det intressant att denna marknad underlättas då takten i generationsskiftet tar fart.

På bolagsplatsen hittar du både agenturer, caféer, butiker, restauranger, tjänsteföretag, bygg- och tillverkningsföretag till salu i vår region. Här listas även majoriteten av Familjen Helsingborgs företagsförmedlare som kan hjälpa dig när du ska köpa eller sälja ett företag.

UPPHANDLINGAR
Ängelholms Kommun

Offentlig upphandling i Sverige omfattar cirka 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag. Ängelholms kommun handlar för 600-800 miljoner kronor per år.

De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler. Ängelholms kommun måste som ett led i detta annonsera alla upphandlingar som överstiger ett värde av 70 000 SEK.
Annonserade upphandlingar
För er som är intresserade och vill veta mer hänvisar vi till Ängelholms kommun och Konkurrensverket

UTVECKLA BESÖKSNÄRINGEN

Vi satsar på exportmognad

För att nå Skånes långsiktiga mål – att bli en av Sveriges två mest besökta destinationer – är fler professionella entreprenörer inom besöksnäringen avgörande. Medel från EU:s Regionalfond bidrar med finansiering tillsammans med bland annat Region Skåne och Tourism in Skåne. Målet är fler växande företag, nya produkter och tjänster, nya destinationer och en ökad sysselsättning i besöksnäringen.

Med destinationsutveckling menar vi ett samhälles utveckling som resmål. Det gynnar inte bara dig som företagare inom turismnäringen utan även den ekonomiska välfärden och sysselsättningsgraden i vår region. En turistdestination består av många intressenter och är en komplext sammansatt produkt.

Destinationsutveckling har många målgrupper. Det kan handla om företag, politiska beslutsfattare, transportörer, investerare, utbildningsväsen och invånare. Tillsammans utgör de en del av destinationen.

I Familjen Helsingborg pågår ett projekt för att utveckla exportmognaden av destinationen nordvästra Skåne. Projektet ska leda till fler hållbara företag och affärsmässiga företagare i besöksnäringen.
Se filmen nedan där bland annat Emma Håkanson, Turistansvarig Helsingborgs Stad, beskriver Exportmognadsprojektet.

 

 

Är ditt företag på rätt väg?
Testa ditt företags exportmognad
För att utvecklas som destination, skapa fler gästnätter och öka sin attraktionskraft på marknaden är det av stor vikt för aktörer i besöksnäringen att jobba för att bli exportmogna, för att nå besökare utanför Sveriges gränser. Konkurrensen på utlandsmarknaderna är hård, och det krävs att produkter och affärssystem är anpassade till de krav som utländska kunder och återförsäljare kan tänkas ställa. Som en vägledning för att få en uppfattning om hur exportmogen din produkt är kan du göra detta enkla test med ett 30-tal frågor.
Läs mer
Regionalt evenemangsstöd
Vill du  genomföra ett regionalt evenemang som sätter Familjen Helsingborg på kartan och stärker regionen som besöksdestination? Då kan du söka stöd till ditt evenemang.

Ansökningskriterier:
Evenemanget skall vara regionalt inom Familjen Helsingborg, det vill säga ge effekt i flera kommuner.
Evenemanget skall var varumärkesbyggande och/eller imageskapande för regionen.
Befintliga evenemang kan söka stöd för nyskapande och/eller utvecklande aktiviteter.
Evenemanget skall vara förankrat i den/de kommuner i vilket det skall genomföras. För att söka stöd skall eventuella tillstånd vara sökta/vara bifallna.
Läs mer

 

VI KAN HJÄLPA DIG:

 

Almi_Fp_Gron_RGB ALMI Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. De erbjuder finansiering och rådgivning. Läs mer
Logga Änglastart med undertext liten
Änglastart kopplar samman våra lokala entreprenörer med erfarna företagare. Tillsammans skapas nya livskraftiga företag.Genom Änglastart får entreprenören tillgång till nätverk, kompetens och kapital, efter sitt behov. Företagaren får möjlighet att vara delaktiga i en ny verksamhet, antingen som rådgivare, samarbetspartner eller som delägare.Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Änglastart drivs ideellt av lokalföreningen i Ängelholm och det är helt kostnadsfritt att vara med. Läs mer 
connectskane CONNECT Skåne är idag en etablerad naturlig partner för entreprenörer i Skåne. Deras uppdrag är att sammanföra innovatörer och entreprenörer med de finansiella, juridiska, tekniska, marknadsförings- och ledarskapsmässiga resurser, som krävs för att skapa tillväxtföretag i Skåne. Connects samlade insatser skall leda till att dessa företag blir framgångsrika samt att de genom välskrivna affärsplaner/prospekt kan presenteras för marknaden och söka kapital för sin utveckling. Läs mer
 lunicore_logotype Lunicore – Lunicore är Lunds universitets studentkonsultbolag och har affärsidén att stärka Skånes näringsliv med den senaste kunskapen från universitetet. Bolaget samlar inför varje projekt toppstudenter i dynamiska team med tvärvetenskapliga kompetenser för att kunna erbjuda en såpass mångsidig och kostnadseffektiv konsultering som möjligt. Med sina runt 70 anställda är Lunicore idag Nordens främsta och största studentkonsultbolag.
idelinjen Idélinjen är samlingsplatsen rådgivning och finansiering till innovatörer, entreprenörer och företagare i Skåne.
Här finns över 50 aktörer med uppgift att hjälpa er att göra era affärer bättre. Sök på etableringsfas, namn, bransch, kategori eller geografisk placering. Läs mer
forza FORZA är en organisation som strävar efter att utveckla entreprenörskap som en naturlig process i varje ung människas utveckling. Låter entreprenörskap som ett krångligt ord? FORZA kan förenkla det hela genom att säga att det handlar om att göra något utav dina förutsättningar, idéer och kunskaper. Som entreprenör behöver du nödvändigtvis inte driva ett företag. Det handlar mer om ett synsätt på livet, att våga gå sin egen väg och tro på sig själv och sin förmåga att göra det man drömmer om. Läs mer
verksamt Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket och finns för att hjälpa dig som: funderar på att starta, ska starta, redan driver, vill utveckla, eller ska avveckla ett företag. Läs mer
 
Miljobron_logo_svart Miljöbron erbjuder kostnadsfri hjälp för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbete.
Genom Miljöbron får ni kontakt med kompetenta och engagerade studenter som besitter de allra senaste kunskaperna och verktygen för att kunna utveckla er verksamhet. Dessutom får ni möjlighet att knyta kontakter med framtida medarbetare och ökar chanserna till lyckade rekryteringar längre fram. Läs mer
 
transfer-logo Transfer Syd Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsningar till skolan från näringslivet. Syftet är att skapa insikt i yrkeslivet samt att inspirera till studier, egna initiativ och entreprenörskap. Transfer söker alltid inspirerande föreläsare, partners och sponsorer. Vid intresse kontakta asa.hansson@transfer.nu och anmäla ditt intresse. Läs mer
 
 Print Business Sweden har kontor i 57 länder och i varje region i Sverige. Därigenom kan Business Sweden identifiera internationella affärsmöjligheter för svenska företag, skapa kontakter med potentiella investerare samt bygga upp kunskap som påverkar affärsprocessen. Business Swedens Småföretagsprogram underlättar även för små företag att växa och ta sig ut i världen. Läs mer
 
 Coompanion_payoff_CMYK_S_111129 Coompanion Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande och kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag. Läs mer
  
 competensum Competensum erbjuder skräddarsydd kompetensutveckling till privata och offentliga organisationer samt kvalificerade yrkesutbildningar på högskolenivå. Målet är att öka affärsmässigheten och stärka konkurrenskraften hos individen och organisationen. Studenter på Competensum i Ängelholm kan också bland annat hjälpa dig med marknadsundersökningar, service management och med att lösa kvalificerade redovisnings- och skattefrågor. Läs mer
  
 svensktnaringsliv-logotyp Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Deras långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Uppdraget är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Läs mer
 
ThinkLogo_liten THINK ger dig och ditt företag en unik möjlighet att utveckla innovativa idéer och nå ut med dem på marknaden. THINK startades av Helsingborgs Stad och Familjen Helsingborg, i samarbete med Lunds universitet Campus Helsingborg. Syftet är att underlätta för innovativa idéer och få entreprenörer inom tjänstesektorn att utvecklas och nå marknaden. THINK är en av två inkubatorer som startas inom Familjen Helsingborg 2012 och framöver. Läs mer

 

EU-PROGRAM EHFF_flag

Region Skåne erbjuder hjälp för dig som vill söka finansiering från EU:s strukturfonder och program.
På www.skane.se/euprogram hittar du viktig EU-information. Bland annat hur du bäst går till väga för att ansöka om pengar från EU:s olika program, vilka urvalskriterier som gäller samt hjälp att förbättra din ansökan.

LEADER  FÖR FÖRETAG logo-leader_nordvastraskane-2

Leader i nordvästra Skåne med Öresund fördelar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Leadermetoden är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling som funnits inom EU sedan 1991.
Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Den ska skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.
Kännetecknande för leadermetoden är:
• Underifrånperspektiv
• Lokal kunskap
• Samarbete
• Trepartnerskap
• Nytänkande
• Lokalt fattade beslut

Leader nordvästra Skåne med Öresund har ett kontor i Örkelljunga som hjälper dig i gång, stöttar i projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera.

VAD ÄR ETT LEADERPROJEKT?

Ett projekt som på något sätt bidrar till att uppfylla den lokala utvecklingsstrategin. Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta. Det ska innebära förbättringar och utveckling för fler än de som genomför projektet.

VEM KAN SÖKA PROJEKTSTÖD?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Läs mer

UPPHANDLINGAR ESS och MAX IV

ESS och MAX IV ger Skåne potential att bli en tillväxtmotor för hela Sverige.
Men utan regional mobilisering, strategiskt arbete och ett batteri av insatser inom flera områden riskerar spin-off-effekterna att utebli.
Filmen TITA – regional mobilisering kring ESS och MAX IV sammanfattar vad Skåne och Blekinge behöver göra för att maximera samhällsnyttan med att två av Europas största satsningar på forskningsinfrastruktur sker i Lund.
Bakom TITA-projektet står region Skåne i samarbete med samtliga 33 skånska kommuner, Lunds Universitet, Invest in Skåne, ESS AB, Malmö Högskola, Länsstyrelsen i Skåne län, Högskolan i Kristianstad, Region Blekinge, SLU Alnarp och Blekinge Tekniska Högskola.

Industriell plattform för leverantörer
Länken mellan näringslivet i regionen och större forskningsanläggningar
Denna sida vänder sig direkt till dig som företagare i Skåne och Blekinge. Sidan ska öka dina chanser att se affärsmöjligheter i samband med investeringar i forskningsinfrastruktur. Här hittar du information om anläggningarnas uppbyggnad, aktuella upphandlingar, arrangemang, kontaktuppgifter etc.

Se aktuella upphandlingar ESS och MAX IV

 

Här finner du fler aktörer som kan hjälpa dig i processen.

 

Nyhetsarkiv >>