Handslag utan logga

Om Ängelholms Näringsliv

Välkomna till Ängelholms Näringsliv AB!
Med en gemensam serviceenhet som kan göra det mesta och det bästa av alla kontakter som kommer in – allt styrt av en gemensam varumärkesstrategi för Ängelholm. Vi samordnar alla marknadsaktiviteter så att vi får ut det mesta möjliga av satsade medel i ett nära samarbete med Ängelholms kommun.

Vi är en stödjande part vid nyetableringar och medverkar till befintliga företags utveckling samt tillgodoser våra kunders intressen. Tillsammans med kommunen arbetar vi för att utveckla Ängelholm med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt. Genom samordnad marknadsföring och ett antal events utvecklar vi stadskärnan i Ängelholm som kommersiellt och kulturellt centrum. Ängelholms Näringsliv AB driver Ängelholms Turistcenter som fortsätter sitt uppdrag med produktutveckling, information och gästmottagning.

Ängelholm skall vara ett kvalitativt val som bostads- och verksamhetsort och för handel och turism. I Ängelholm är det enkelt att leva gott! Vill du också vara med och utveckla näringslivet i Ängelholm? Och samtidigt vara en del i en gemenskap och dra nytta av förmåner som gagnar din verksamhet? Bli kund i Ängelholms Näringsliv du också! Mer info hittar du här.

Affärsidé
Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängelholms kommun, förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka förutsättningarna för nyföretagande. Vårt arbete stärker Ängelholm som platsvarumärke och destination.

Vision
Ängelholms kommun är en attraktiv investeringsplats som utmärks av sitt strategiska läge, utmärkta infrastruktur och det bästa klimatet för företagsamma människor. Här växer och utvecklas näringslivet i kontinuerlig dialog och samarbete med Ängelholms kommun.

Företagskultur
Våra kärnvärden är hjärtat i vår kultur och identitet. De stödjer vår vision och affärsidé och vägleder oss i allt vi gör. Våra kärnvärden är Service, Kvalitet, Framåtskridande och Kundnytta.

Service
Genom att stärka varandras kompetenser och arbeta nära Ängelholms kommun så säkerställer vi att vi levererar service av hög kvalitet. Vi gör varandra bra, därför levererar vi hög service.

Kvalitet
För oss handlar kvalitet om att leverera tjänster och varor som uppfyller våra kunders högt ställda krav.  Vi levererar kvalitet genom engagemang, inlevelse, kundfokus och lusten att överträffa kundens förväntningar.

Framåtskridande
Vi drivs av nyfikenhet och intresse för tillväxts- och företagarfrågor. Vi har modet att vara nyskapande och i framkant av branschen. Vi har förmågan att förändras, utvecklas och förbättra vår verksamhet för att förbli konkurrenskraftiga.

Kundnytta
Vi ställer ständigt och i samtliga roller frågan ”Hur kan detta leda till att vi får nöjdare kunder?”
Våra kunders framgång är vår framgång.

Vi fikar Fairtrade!
Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.
Det vill vi på Ängelholms Näringsliv aktivt stödja genom att fika Fairtrade.

Vill ni också göra skillnad i fikarummet? Läs mer på

 

 

Marknadsför dig i samarbete med oss

Ängelholms Näringsliv ABs verksamhet omfattar hela näringslivet i Ängelholm oberoende av bransch och en av våra viktiga uppgifter ät att marknadsföra och utveckla Ängelholm till nytta för boende, besökare, inflyttare och företagare.

Marknadsföringen sker på olika sätt i samverkan med företag, Ängelholms kommun och i det regionala samarbetet Familjen Helsingborg. Tack vare vår breda plattform kan vi därför erbjuda er flera attraktiva marknadsföringsmöjligheter i en rad olika kanaler (som webb, storbildsskärm, tryckt material och evenemang). Marknadsföring som garanterat ger er synlighet året runt.

Vill du veta mer om vilka möjligheter vi erbjuder? Kontakta vår vd Andreas Jarud för mer information.

Styrelse

Styrelsen består av fem företagsrepresentanter och fyra kommunrepresentanter:

Företagsrepresentanter:
Ordförande: Monika Christensson, IXX IT-Partner
Jerry Zander, Backahill Fastigheter
Tommy Johansson, Hotell Erikslund
Niclas Rimsby, Swedbank
Helena C Larsson, Lyft & Byggmaskiner

Kommunrepresentanter:
Vice ordförande: Lars Nyander (S)
Robin Holmberg, kommunalråd (M)
Stig Andersson, kommunalråd (EP)
Benth Jensen, AB Ängelholmshem

Adjungerad:
Lilian Eriksson, kommundirektör
Andreas Jarud, Vd

Valberedning:
Berit Rosvall 0705-94 93 51
Håkan Eriksson 0705-449901

Personal

Andreas Jarud, Vd
Anette Bengtsson, Näringslivsassistent
Lisbeth Holmåker, Besöksnäringsansvarig
Louise Modig, Näringslivsutvecklare
Madeleine Eidmark, Centrumutvecklare
Marion Nilsson, Turistinformatör
Amelie Hagström, Turistinformatör
Ingrid Johnsson, Ekonomi & Administration

Nyhetsarkiv >>