ateljelena-fotograf-foretagardagarna-1-119

Nätverk

Vi på Ängelholms Näringsliv arrangerar olika typer av nätverksträffar möten och utbildningar. Bland annat:

Breakfast@Ängelholms Näringsliv
är sätt att träffas för kunder i vårt nätverk.
Möt kollegor och andra företag på mingelfrukost hos oss i våra lokaler! Vi träffas helt förutsättningslöst, dricker en kopp kaffe äter frukost och tillfälle ges för möjlighet till nätverk och skapande av nya affärsmöjligheter.

Frukostträffar
Vi bjuder in alla företag i kommunen på olika typer av inspiration och information som berör näringslivsutveckling för alla branscher. Dessa är med lite smalare tema och med färre deltagare än tex vid Sopplucherna. Träffarna brukar vi hålla i våra lokaler på Järnvägsgatan 5 eller så arangerar vi träffar tillsammans med olika företag i vårt nätverk.
Vi bjuder även in till träffar tillsammans med kommunen kring olika frågeställningar som rör företagen i kommunen ett exempel kan vara Upphandlingsfrågor eller till exempel för dialog mellan näringslivet, politiker och kommunala tjänstemän och då vi brukar vara på Stadshuset.

Lunch@
är lika enkel som en  god idé. Vi på Ängelholms Näringsliv och en krögare i vårt nätverk bjuder fyra av våra kundföretagare till en lunchdate med syftet att stärka B2B-relationerna i vår kommun.
Vi bjuder på lunchen tillsammans med krögaren. Våra gäster bjuder på sitt trevliga sällskap och ett B2B erbjudande till samtliga företagskunder i vårt nätverk som gäller till minst nästkommande Lunch@. Lunchen och erbjudandena kommer att marknadsföras på vår facebook- och hemsida (kolla in B2B-torget på www.naringsliv.engelholm.com/naringsliv/kundtorget/)

Sopplunch!
Populär soppa stärker företagsklimatet!
Vi bjuder in dig som kund i Ängelholms Näringsliv till Sopplunch.
Vår idé är enkel. Vi vill ge möjlighet att träffa duktiga företagare, kollegor eller samarbetspartners på ett trivsamt sätt. Vårt mål är att bidra till ett starkt företagsklimat i området. Dessutom kanske du får med dig en bra idé för framtiden. Vi bjuder på soppa, därefter har vi
”3-vligt att träffas” = 3 företag får 3 minuter på sig att ohämmat marknadsföra sig själv. De 3 företagen som håller 3 min får också förmånen att dela ut sitt marknadsföringsmaterial på plats.Därefter bjuder vi på en föreläsning på olika tema med både inspiration och information. Varannan gång ska det innehålla något som du kan omsätta direkt i din versamhet och varannan gång ska det vara något som påverkar dig på lång sikt i din verksamhet.

Vi anordnar även andra träffar som är direkt branschriktade samt olika typer av utbildningar för våra kunder i vårt nätverk.

Här kan ni se företagsrelaterade evenemang .

Förutom Ängelholms Näringsliv AB finns det många andra organisationer och nätverk med stort engagemang i företagsfrågor och som möjliggör nya affärsmöjligheter.


Övriga nätverk:

englaverket

Tillsammans får vi idéer att växa, entreprenörer att utvecklas och företag att blomstra. englaverket är helt enkelt din ingång till bättre business! Vi skapar mötesplatser som genererar affärer och bidrar till ett starkt lokalt näringsliv i nordvästra Skåne

Gränslösa Möten

Gränslösa Möten – Landslaget för Personlig Utveckling
Vi vill skapa tillväxt och utveckling genom att erbjuda intressanta mötesplatser och prestationsmodeller för personer med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Vi suddar ut de traditionella gränserna mellan olika kommuner, branscher och kulturer. Det är just mixen och mångfalden som kommer att bli morgondagens konkurrensfördel

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Marknadsföreningen möjliggör mötet som inspirerar till initiativ, engagemang och entreprenörskap för en region i världsklass. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen (MiH) är södra Sveriges största nätverk för människor som har ett intresse för marknadsfrågor, trender och tendenser. Marknadsföreningen vill göra det enklare för företagare, både små och stora och från olika branscher, att kunna träffas under otvungna former för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och inspireras

Företagarna

Företagarna är en intresseorganisation för näringslivet och arrangerar olika typer av företagsträffar.

Juniorhandelskammaren

Juniorhandelskammaren är för de yngre entreprenörerna som erbjuder aktiviteter av olika slag.

BNI

BNI är ett renodlat nätverk för dig som vill göra affärer .

Svensk Handel

Svensk Handel är en organisation som arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges alla handelsföretag. Samhällspåverkan och opinionsbildning är några viktiga verktyg. De har även en sida där man sammanställer och varnar för företag som ofta förekommer i klagomålssammanhang.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Svenskt Näringslivs vision lyder: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”. Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs långsiktiga mål: att Sverige ska ta sig tillbaka till toppen i tillväxtligan. Vägen dit kräver en bred samsyn kring företagsamhetens värde och omfattande reformer och förändringar.

Munka Ljungby Företagarförening

Ett nätverk för dig som är företagare i Munka Ljungby som gemensamt driver viktiga frågor tillsammans med Ängelholms Kommun. Ni träffas i ett nätverk, där ni kan dela erfarenheter och ha trevligt tillsammans.

Englanätet

Englanätet är ett nätverk för kvinnliga företagare och kvinnor i ledande befattning.

Coompanion

Coompanion hjälper fler att bli företagare i vår kommun.

Zonta Bjäre

Nätverket Zonta International ger kvinnor support. Medlemmar i Zonta är yrkesverksamma kvinnor (kan även vara män) i ledande positioner och olika åldrar, som med stort engagemang arbetar för att stötta och stärka kvinnors ställning och hälsa i världen genom lokala och globala projekt. Zonta är en unik nätverksorganisation där vi med hjälp av medlemmars kunskaper kan erbjuda arbetsinsatser och ekonomiskt stöd. Nätverket ger gemenskap, sammanhållning och ett engagemang att stödja goda krafter och att verka för en mångfald där Zonta behövs.

Nyhetsarkiv >>