Årets Företagspriser

Varje år delas pris ut till företag i Ängelholm i tre kategorier; Årets Företag, Årets Företagare och Årets Entreprenör. Efter en öppen nomineringsprocess där vem som helst kunnat föreslå vilken person eller vilket företag som helst enas en nomineringskommitté om tre finalister i varje kategori. I nomineringskommittén har representanter från följande verksamheter ingått:  SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Skåne, Företagarna i Ängelholm, Ängelholms Näringsliv AB, Bo Nilsson samt Erik Paulsson. 

 PRISUTDELNINGEN sker den 1 september kl 15:30 i samband med Företagardagarna B2B på Hus 57.