Dra nytta av massor av nyanländ kompetens!

Utskrift

Passa på att dra nytta av all den nya kompetens Ängelholm fått ta del av, innan något annat företag gör det!

Vilken form av kompetens finns att tillgå?
Just nu har arbetsförmedlingen gjort följande kartläggning personer inom:

Administration, ekonomi, juridik  13
Bygg och anläggning    7
Data/IT      2
Försäljning, inköp, marknadsföring  10
Hotell, restaurang    3
Hälso- och sjukvård    7
Industriell tillverkning   9
Installation, drift, underhåll   3
Natur, lantbruk, odling, trädgård  2
Pedagogiskt arbete     12
Transport, lager    3
Övrig service (lokalvårdare, frisörer etc) 7
Ej ännu fastställt yrke   22

Hur kan Arbetsförmedlingen hjälpa till vid rekrytering av deltagare i etableringen?

  • Möjlighet till anställningsstöd såsom instegsjobb och nystartsjobb
  • Praktik
  • Arbetsträning med handledare
  • Ersättning för yrkeskompetensbedömningar

Kontakta:
anna.nettersand@arbetsformedlingen.se 010-488 71 65
bjorn.salmen@arbetsformedlingen.se 010-486 91 82

af_logo_

Publicerat: oktober 20, 2016